AlbumGospel

I USED SOME OF MY OLD RHYTHMS FOR BOBOLEBOBO-Evang I K Aning

1.89Kviews

 

Evang I K Aning-Bobolebobo-Produced By Ofasco Ne Beatz

 

*Evang I K Aning’s Songs Keys and same Progressions*

*Key Bflat*
Afotusem- D ff – R ss – s dd

*Key B*
Akrugu- D ff – R ss – s dd/ D rr – R ss – s dd *it the same*

*Key Bflat*
Bobolebobo highlife – D ff – R ss – s dd/ D rr – R ss – s dd *it the same*

*Key Bflat*
Kraman ba – D ff – R ss – s dd/ D rr – R ss – s dd *it the same*

*Another Progression*

*Key C*
Okoyi – F-d-s-d

*Key C*
Abonfia – F-d-s-d

*Key C*
Adepa – F-d-s-d

*Key C*
Adefode – F-d-s-d

*Key C*
Aponkye Nkakra – F-d-s-d

*Key C*
Atinka – F-d-s-d

 

 

 

 

 

 

Sharing is caring

Leave a Response